Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Juriidiline teave

Siit leiate DHLi Interneti-lehekülje tingimused ja põhimõtted.

DHLi interneti-lehekülje tingimused

Sellelt lehelt leiate DHLi Interneti-lehekülje standardtingimused. Palun pidage meeles, et eri riikides võivad kehtida erinevad tingimused

DHLi Interneti-lehekülje kohta kehtivad järgnevad tingimused:

Autriõigus

Materjalide autoriõigus kuulub firmale DHL International GmbH.

Paljundamise tingimused

Kõik inimesed võivad kogu neil lehekülgedel leiduvat materjali paljundada järgnevatel tingimustel:

  • materjali võib kasutada ainult informatiivsetel ja mitteärilistel eesmärkidel
  • materjali ei tohi mingil viisil muuta
  • DHLi kaubamärki ei tohi kopeerida ilma vastava loata
  • materjalist tehtud koopia peab alati sisaldama järgmist märkust autoriõiguse kohta:
Copyright ©  DHL International GmbH. All Rights Reserved.

DHLi kaubamärgid

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ kuuluvad firmale DHL International GmbH või mõnele teisele DHLi grupi ettevõttele ning vähemalt üks nimetatud ettevõtetest on need kaubamärgid registreerinud. Teistel ei ole õigust neid kaubamärke kasutada. Neid ei tohi ilma eelneva kirjaliku loata mingil viisil kopeerida, alla laadida, paljundada, kasutada, muuta ega levitada (välja arvatud juhul, kui kaubamärgid moodustavad osa eelmises lõigus kirjeldatud viisil DHLi materjalidest tehtud koopiast).

Muud kaubamärgid ja ärinimed

Kõik muud nendes materjalides leiduvad kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.

Teie kommentaarid

DHL soovib Teilt tagasisidet ning hindab Teie ideid ja soovitusi, kuid ei suuda alati igale kommentaarile eraldi vastata. DHLil on õigus kasutada kogu Teie poolt saadetavat teavet ning toimida selle järgi.

Lehekülje interaktiivsete funktsioonide kasutamine

Teie mugavuse huvides pakub DHL sellel leheküljel mitmeid interaktiivseid funktsioone, näiteks saadetiste jälgimisteenust ja kasutaja kommentaaride esitamise võimalust. Neid funktsioone on lubatud kasutada ainult ettenähtud eesmärgil, mitte mingiks muuks otstarbeks.

Leheküljel toodud andmete täpsus

Interneti-leheküljed võivad sisaldada tähelepanematusest tulenevaid ebatäpsusi või trükivigu. DHL parandab neid omal äranägemisel. Neil lehekülgedel toodud teavet uuendatakse regulaarselt, kuid kui muudatused toimuvad uuenduste tegemise vahel, siis võib andmetes tekkida või esineda ebatäpsusi. Internet koosneb paljudest sõltumatutest lehekülgedest üle maailma ning osa sellel lehel leiduvast teabest võib pärineda väljastpoolt DHLi. DHL ei vastuta sellise teabe ja sellest tulenevate kohustuste eest.

Viirused

DHL teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta oma lehekülgi viiruste eest, kuid võib juhtuda, et ta ei suuda viiruste sissetungi täielikult takistada ega vastuta seetõttu millegi viirustega seonduva eest. Palun kasutage enne meie lehekülgedelt teabe allalaadimist sobivaid turvameetmeid.

Garantiist loobumine

SELLEL KODULEHEKÜLJEL LEIDUV TEAVE JA PAKUTAVAD TEENUSED KEHTIVAD VASTAVALT HETKEOLUKORRALE. SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES LOOBUB DHL KÕIGIST, KAS SIIS OTSESTEST, KAUDSETEST, SEADUSEL PÕHINEVATEST VÕI MUUDEST GARANTIIDEST, MIS HÕLMAVAD MÜÜGIKÕLBLIKU KAUBA KAUDSET GARANTIID NING KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTEST KINNIPIDAMISE JA KASUTUSKÕLBLIKKUSE GARANTIISID, KUID EI PIIRDU AINULT EELMAINITUGA. DHL, SELLE TÜTARETTEVÕTTED EGA LITSENTSIMÜÜJAD EI ANNA MINGIT GARANTIID DHLi KODULEHEKÜLJEL JA VÕRGUS LEIDUVATE VÕI NENDE KAUDU OSUTATAVATE TEENUSTE JA TEABE TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE, TURVALISUSE EGA ÕIGEAEGSUSE KOHTA. DHLi KODULEHEKÜLJELT VÕI VÕRGUST SAADUD INFORMATSIOON EI TEKITA GRANTIIÕIGUST, KUI DHL POLE KÄESOLEVATES TINGIMUSTES SEDA OTSESELT SÄTESTANUD.

MÕNES HALDUSALAS EI TUNNUSTATA KAUDSE GARANTII KITSENDUSI, NII ET SELLES OSAS KIRJELDATUD PIIRANGUD JA VÄLJAARVAMISED EI PRUUGI TEIE PUHUL KEHTIDA. KLIENDINA EI MÕJUTA NEED SÄTTED TEIE SEADUSEGA ETTENÄHTUD ÕIGUSI, MILLEST EI SAA LOOBUDA, EGA TÕENÄOLISELT KA MITTE MUID ÕIGUSI. TE NÕUSTUTE, ET TINGIMUSTES SÄTESTATUD VASTUTUSE JA GARANTII PIIRANGUD NING VÄLJAARVAMISED ON MÕISTLIKUD JA RAHULDAVAD.

Vastutuspiirangud

SEADUSES SÄTESTATUD ULATUSES EI OLE DHL, SELLE TÜTARETTEVÕTTED, LITSENTSIMÜÜJAD EGA DHLi KODULEHEKÜLJEL MAINITUD KOLMANDAD OSAPOOLED VASTUTAVAD MITTE MINGISUGUSE JUHUSLIKU, KÕRVALISE, KAUDSE VÕI RAHALISELT HÜVITATAVA KAHJU, TRAHVIKULUDE, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, ANDMETE KADUMISEST VÕI KATKENUD ÄRITEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST, MIS ON TINGITUD OSKAMATUSEST KASUTADA DHLi TEENUSEID JA VÕRKU NING DHLi KODULEHEKÜLGE JA SEAL LEIDUVAT INFORMATSIOONI. EELNEV KEHTIB SELLEST OLENEMATA, KAS KAHJUNÕUDE ALUSEKS ON GARANTII- VÕI LEPINGUTINGIMUSED, LEPINGUVÄLINE KAHJU, VÄÄRTEGU VÕI MÕNI MUU ÕIGUSLIK PÕHJUS VÕI KAS DHLi ON TEAVITATUD EELMAINITUD KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST. ILMA EESPOOL NIMETATUD TINGIMUSI KITSENDAMATA JA KOOSKÕLAS KOHALDATAVA SEADUSEGA NÕUSTUTE, ET MITTE MINGIL JUHUL EI ÜLETA DHLi KOGUVASTUTUS 100 EUROT MIS TAHES KAHJU (OTSESE VÕI MÕNE MUU) VÕI KAOTUSE ILMNEMISE KORRAL, HOOLIMATA SELLEST, MILLINE ON KAHJUNÕUDE VÕI TEGEVUSE PÕHJENDUS - LEPINGULINE, LEPINGUVÄLINE VÕI MÕNI MUU. SEADUSES SÄTESTATUD ULATUSES ON KÄESOLEVATES TINGIMUSTES KIRJELDATUD HÜVITUSMEETMED AINUÕIGUSLIKUD JA KEHTIVAD AINULT TINGIMUSTES SÄTESTATUD ISIKUTELE.

Tooted ja teenused

Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, kehtivad Interneti-lehekülgedel mainitud transporditoodete ja transporditeenuste kohta DHLi tingimused Veotingimused. Viimased võivad sõltuda saadetise päritoluriigist, seetõttu tuleb Teil kohalike tingimustega tutvumiseks võtta ühendust lähima DHLi teeninduskeskusega. On võimalik, et kõiki DHLi tooteid ja teenuseid kõigis riikides ei pakuta.

Teabe avalikustamine

Lehekülgede külastajate poolt DHLile antav teave loetakse konfidentsiaalseks ning DHL ei avalikusta seda ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks.
DHL International GmbH-l (edaspidi nimetatud „DHL”) on hea meel, et külastasie meie veebisaiti ja tundsite huvi meie ettevõtte ning meie toodete ja teenuste vastu. Meie jaoks on oluline kaitsta kõiki teie isikuandmeid kogu äritegevuse protsessi jooksul.

Alljärgnevalt selgitame eile, millist teavet DHL kogub, kui te külastate meie veebisaiti ja kuidas seda teavet kasutatakse.