Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Säästva logistika

Kuidas Ettevõtte innovatsioon ja Roheline nõudlus juhivad süsiniku tõhusat tööstust

Laadige alla uuring "Säästva logistika poole" New Window

Rohelise logistika lahendused

Kliimamuutused on üks suuremaid väljakutseid meie generatsioonile. Ametivõimud ja tarbijad ootavad ettevõttelt üha enam oma emissioonide arvutamist, arvestamist ja vähendamist.

Kasvuhoonegaaside emissioonide (GHG) aruandlus on esimene samm Teie logistika rohelisemaks muutmisel.

DHL pakub kahte teenust: Süsiniku aruanne–ja arenenud–Online Süsiniku näidikulaud.

Süsiniku aruanne
 • Võimalik teha kuu, kvartali või aasta alusel
 • Kalkulatsioon järgib GHG protokolli ("Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard")
 • Kalkulatsioon järgib standardit EN 16258 "Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services"
Online Süsiniku näidikulaud

Omab kõiki Süsiniku aruande omadusi, lisaks veel:
 • Kaardistab kogu Teie transpordi tarneahela emissioonid—sealhulgas kolmanda osapoole võrgustikud
 • Kaardistab emissioonid üksiksaadetise tasemel
 • Paindlikud seisukohad erinevatele süsiniku aruannetele—võimaldab emissioonide parandamise lihtsat mõõtmist
 • Võime simuleerida ja hinnata süsiniku jalajälge ja tõhusust
 • Abistada tarneahela optimeerimises ja strateegiliste otsuste tegemises

Tarneahelasiseselt on mitmeid viise emissioonide vähendamiseks.
 • Oleme eksperdid ökoefektiivse logistika protsessides
 • Töötame koos Teiega erilahenduste loomiseks
 • Meie eesmärgiks on parandada tõhususe meetmeid ja vähendada Teie logistikaga seotud keskkonnamõjusid
Võimaluste hulka kuuluvad konkreetsed valdkonnad:
 • Kütuse ja sõiduki juhtimine
 • Sõidukipargi optimeerimine
 • Ümbersuunamine
 • Võrgustiku kujundamine
 • Energiasäästlik kinnisvara

 • Teie kasvuhoonegaaside emissioonide täielikult sertifitseeritud kompenseerimine tänu rahvusvaheliselt tunnustatud kliimakaitse projektide panustele
 • Volitatud kolmanda osapoole kinnitus (SGS) emissioonide kompenseerimisel
 • Iga-aastane sertifitseerimine avalikuks kasutamiseks
Palun pidage meeles, et kliimaneutraalne teenus on saadaval ainult koos arenenud Süsiniku aruandega.

Kasv ja efektiivsus tänapäevases äris peavad olema tasakaalus kõrvuti nulljäätmete, taastuvate energiaallikate, kliimamuutuste vastupanuvõimete ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse mõõtmisega.

DHL Envirosolutions pakub erinevaid lahendusi, sealhulgas:
 • Jäätmehooldus: Globaalsed lahendused Teie jäätmevoogude korjamiseks ja ringlussevõtuks, mille eesmärk on kulude ümberarvestamine tuluvoogudeks ja "nulljäätmete" eesmärkide toetamine
 • Tootja vastutuse põhimõte: Andmete kogumine, füüsiline ringlussevõtt ja tõendusmaterjali säte keeruliste seadusandluste nõuete täitmiseks, mis võimaldab Teil keskenduda oma põhitegevusele
 • Juhtiv Keskkonnapartner: Meie nõustamis- ja toetusprogrammid laienevad kogu Teie tarneahelale, alates töötajate kaasamisest kuni laialdase võrgustiku kujundamiseni, mis aitavad Teil täita ka kaupade keskkonnaalaseid eesmärke.