Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Rohelised lahendused

Videos
false false

GoGreeni programm

Close

GoGreeni programm

GoGreeni programm

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Kliimakaitse verstapostid

2001: Deutsche Post DHL Group loob keskkonnaküsimusega tegeleva meeskonna, et arvestada keskkonnaküsimuste järjest olulisemaks muutumisega.
2002: Rootsi DHL käivitab programmi „Grøna Ton” (Roheline tonn), meie esimese „rohelise“ lisaväärtuse transporditeenuse, et edendada taastuvkütuseid.
2005: Saksamaa DHLi pakiteenus käivitab programmi „Grünes Paket” (Roheline pakk), CO2-neutraalse pakiteenuse.
2006: DHL Express pakub paljudes Euroopa riikides CO2-neutraalset transporditeenust.
2007: Saksamaal hakatakse pakkuma CO2-neutraalset transporditeenust era- ja äriklientidele.
2008: Oma GOGREEN programmiga kohustub DPDHL esimese logistikateenuste pakkujana vähendama aastaks 2020 oma CO2-heitkoguseid 30 protsenti.
2008: DHL Supply Chain laseb Suurbritannias esimeses CO2-neutraalses laos paigaldada maakütte ja uue elektrivalgustussüsteemi.
2009: Deutsche Post DHL Group transportis üle 700 miljoni GOGREENi toote ja kompenseeris kliimakaitseprojektidega 38 600 tonni CO2.
2010: GOGREENi saadetiste arv ulatub aastas 1,7 miljardini.
2010: GOGREENi teenus on nüüd kättesaadav ka DHL Global Forwardingu klientidele kogu maailmas.
2010: DHL Freight pakub mõnedes piirkondades CO2 aruandeid. Kliendid saavad nende alusel kompenseerida oma emissioone.
2011: DHL Global Forwarding, Freight juurutab Carbon Dashboard’i, aruandluse töövahendi onlainis, mille abil kliendid saavad tutvuda oma CO2-heitkogustega.

2011: Saksamaa DHLi pakiteenus transpordib nüüd kõikide eraklientide pakke ilma lisatasuta CO2-neutraalselt.
2011: Emissioonivabastuse sertifikaatide saamiseks käivitab Deutsche Post DHL Group oma kliimakaitseprojekti Lesothos.
2012: CO2-neutraalne transporditeenus on DHL Expressi klientidele kättesaadav nüüd umbes 60 riigis üle maailma.
2012: DHL Express käivitab kolmanda osapoole poolt verifitseeritud aruandlusteenuse: kliendid saavad nüüd jälgida oma saadetistega seonduvaid CO2-heitkoguseid.
Optimeeritud marsruudid, alternatiivsed veovahendid ja energiatõhusad laod - need on viisid, kuidas vähendada kliimat kahjustavaid CO2-emissioone ja muid keskkonda ohustavaid mõjusid kaupade transportimisel ja ladustamisel.

Töötades koos oma klientidega, soovime võimendada neid võimalusi. DHLi ettevõttes kannab see nime GOGREEN. Me usume, et keskkonnakaitse ja äriedu ei käi üksnes käsikäes, vaid on teineteisest tihedalt sõltuvad.

GOGREEN tooted ja teenused

Tänu oma kogemustele ja esindatusele terves maailmas saame pakkuda oma äriklientidele suures valikus „rohelisiExternal Link / New Window” teenuseid ja tooteid. Pakkudes ettevõtetele üksikasjalikke aruandeid nende CO2 tekke kohta*, näitame neile, milline on nende osa kasvuhoonegaaside tekkimisel. Kuigi CO2-emissioonid on logistikafirmas peamiseks probleemiks, mis mõjutab üleilmset kliimat, esitame aruandlust ka muude kasvuhoonegaaside (GHG) osas nagu metaan ja lämmastikoksiid. Vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud sektoriülesele standardile „Kasvuhoonegaaside eluea arvestamine ja aruandlus” võtame arvesse ka atmosfääri suunduvad emissioonid, mis on tingitud kütuse ja muu energia tootmisest ja transpordist.
Rohelise optimeerimiseExternal Link / New Window”* teenuse raames teeme koostööd klientidega, et identifitseerida valdkonnad, kus parendused on võimalikud ja leida viisid, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside emissioone. Me analüüsime oma klientide tervet tarneahelat ja teeme koostööd selleks, et optimeerida neile marsruudid ja tarnevahendid. Lisaks pakume neile välja ka võimalusi, kuidas nad saaksid oma keskkonnategevuse tulemuslikkust üldse täiustada.
Vältimatute emissioonide kompensatsiooniks on meil olemas ka Climate NeutralExternal Link / New Window* (kliimaneutraalsed) teenused. Vabatahtlikul emissioonide müügiturul osaledes oleme ostnud mahtusid valitud projektidest, vähendanud enda emissioone ja aidanud kohalikke kogukondi. 2014. aasta jaanuarist alates me ei kompenseeri CO2-emissioone ega muid kasvuhoonegaase nagu metaan ja lämmastikoksiid, sest GOGREENi poliitika on süsinikdioksiidide neutraalselt seisukohalt läinud üle kliimaneutraalsele seisukohale. Toetudes uuele GHG protokollile toodete kohta võtame arvesse ka atmosfääri minevaid emissioone kütuste ja muu energia tootmisel ja transportimisel.

* Palun pidage meeles, et need lingid suunavad teid meie rahvusvahelisele veebisaidile, mis on olemas vaid inglise keeles.