Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Liitiumpatareisid/akusid sisaldavate saadetiste saatmine

Alates 01.04.2016 on Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus (IATA) tõhustanud üksikute saadetistena liikuvate liitiumakude transportimise regulatsiooni (UN3480/PI965).
Uued eeskirjad puudutavad mitmesuguseid elektroonika kaupu, mis kasutavad liitiumpatareisid/akusid, olenemata sellest, kas nad on taaslaetavad (liitium-ioon) või mitte (liitium-metall). Eeskirjad kehtivad, juhul kui:
  • Liitiumapatareisid/akusid pakitakse ning saadetakse üksikobjektidena. Näide: üksikud akud/akupank
  • Liitiumpatareid/akud pakitakse eraldi, kuid saadetakse koos seadmetega samas kastis. Näide: Mobiiltelefon koos vahetatava liitiumakuga
  • Liitiumapatarei/aku on ehitatud seadme sisse ning seetõttu saadetakse neid samas kastis. Näide: Tahvelarvuti koos integreeritud liitiumakuga, mis asub seadme sees ning mida kasutaja ei saa eemaldada või vahetada
Lähtuvalt ohutuse tõstmise küsimustest lennundustööstuses, karmistuvad liitiumpatareide saatmist reguleerivad IATA eeskirjad ning lennufirmad peavad neid eeskirju rangemalt kontrollima.
Palun pange tähele, et selliste esemete ohutu lennuvedu ning IATA eeskirjade täielik järgimine on saatja seaduslik kohustus. Olukorda silmas pidades on IATA välja töötanud juhendi, et aidata saatjatel eeskirjadest paremini aru saada ning neid täita.

Edaspidi iga isik, äriühing ning üksus, kes on DHL Expressi saatelehel saatjaks märgitud, on seaduslikult kohustatud täitma 100% ulatuses uuendatud IATA eeskirju. See kohustus kehtib ka juhul, kui liitiumpatareisid/akusid sisaldav saadetis ei kuulu otseselt saatelehel saatjaks märgitud isikule, äriühingule või üksusele, samuti juhul, kui selline saadetis ei ole nende isikute poolt toodetud.
Võimalike ebameeldivate tagajärgede vältimiseks palume teavitada DHL Expressi kui soovite saata liitiumpatareisid sisaldavaid saadetisi. Meie eksperdid hea meelega annavad teile teavet IATA viimaste Ohtlike Kaupade Eeskirjade kohta.
Tulenevalt IATA/ ICAO otsusest keelata PI 968 järgi pakitud liitiummetallpatareide vedu reisilennukitel alates 2015 a jaanuarist on DHL expressil võimatu aktsepteerida neid kaupu oma võrgustikus. IATA/ ICAO piirang kehtib PI 968 section II järgi (eraldiseisvalt) pakitud liitiummetall patareide kohta, samas on muutumatutel tingimustel võimalik transportida PI 969 järgi seadmega kokku ja PI 970 järgi seadmesse pakitud liitiummetallpatareisid. Liitiumioon akude transportimise tingimused muutunud pole.

PI-967 ja PI-970-le kehtiva nõude alusel tohib saadetis maksimaalselt koosneda 2 pakkeüksusest (kumbki võib sisaldada maksimaalselt 4 elementi või 2 akut, mis on seadme sees).

Juhul kui saadetis koosneb enamast kui 2 pakkeüksusest, peab iga pakkeüksus olema varustatud liitiumaku (ning edasiste nõuete) märgisega.

2 pakkeüksuse piirangu reegel jõustub alates 01.01.2017, kuna regulatsioon näeb ette 12 kuu pikkust üleminekuperioodi. Soovitatav on siiski antud regulatsioon implementeerida esimesel võimalusel.

Tulenevalt ICAO/IATA reeglite muudatusest alates 01.04.2016, on PI-965 vedu reisilennukitel keelatud. Seetõttu on meie teenus teatud sihtkohtadesse limiteeritud. PI-965 Sec II saadetiste jaoks on eelnev kooskõlastus vajalik. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust kohaliku DHLi esindusega. Liitium-ioon akude, mis on pakitud koos seadmega (PI-966), või mis sisalduvad seadmes (PI-967), transport on lubatud.

Oluline

Defektsed ning kahjustatud või eeldatavasti defektsed ja kahjustatud liitiumpatareid kujutavad endast ohtu nii inimestele kui ka transporditavale kaubale ning on keelatud lennutranspordiga saatmiseks.
Juhul, kui on teada või on kahtlus, et sülearvuti, mobiiltelefon või muu saadetav elektrooniline seade sisaldab defektset või kahjustatud liitiumpatareid, tuleb patarei seadmest eemaldada enne DHLile üleandmist.